Skip to main content

Af Peter Sandberg Nielsen

De fleste af os bevæger os alt for lidt. Ifølge Sundhedsstyrelsens netop udgivne rapport: Danskernes sundhed: Den Nationale Sundhedsprofil 2021 (1), lever kun 42% af danskerne op til WHO´s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet på 150 minutter om ugen.

Jeg må blankt erkende, at jeg heller ikke altid selv har været noget godt eksempel på den front, men det har jeg ændret på. Det er lykkedes mig – trods to jobs og to små børn – at snige lidt mere bevægelse ind i min hverdag.

Bevægelse på hjemmearbejdspladsen – eller mangel på samme!

En af de mulige årsager til den lave fysiske aktivitet blandt danskerne i 2021 er naturligvis corona. Under nedlukningerne, som begrænsede vores normale aktiviteter betydeligt, oplevede mange at blive sendt hjem til en ikke optimal hjemmearbejdsplads.

Julie Hedegaard, fysioterapeut og akupunktør, fortalte i artiklen: De gener opsøger vi oftest fysioterapeuten med om, hvordan de hos Aalborg Fysioterapi oplevede en stigning i henvendelser fra de hjemsendte. Dette skyldtes to ting:

  1. Dårlig ergonomi på hjemmearbejdspladsen
  2. For lidt bevægelse

En stor del af klienterne fortalte, at de sad og arbejdede ved deres spisebord, hvor de havde lavet en lille buffet med mad og drikkevarer. De havde sørget for at alt, hvad de evt. skulle bruge i løbet af dagen, var indenfor rækkevidde, så de ikke skulle rejse sig fra stolen”.

Julie Hedegaard, fysioterapeut og akupunktør, i føromtalte artikel

Hvordan får man klemt bevægelse ind i en i forvejen travl hverdag?

Personligt har jeg valgt at indføre bevægelse i arbejdstiden, som ikke giver sved på panden, men som jeg synes, er sjovt, og som alt sammen tæller med i det store bevægelsesregnskab.

Du er velkommen til at kopiere mine idéer, ligesom du selv kan prøve at tænke små kreative og lettilgængelige udfordringer ind i din hverdag.

Basketballkurven

Jeg er stor tilhænger af at få mine idéer og tanker skrevet ned på papir – det resulterer i en del papiraffald.

For bevidst at få sneget lidt bevægelse ind, har jeg flyttet papirkurven væk fra mit skrivebord og hen ved siden af døren. Over papirkurven har jeg monteret en miniversion af en basketballkurv, som jeg forsøger at kaste mit papiraffald igennem. Det går ikke så godt… okay, jeg er faktisk ret elendig, så det giver mig lidt ekstra skridt at gå frem og tilbage og samle det op.

En sidegevinst er, at mine kolleger ofte får et godt grin ud af det!

Kettlebell´en

Nu da jeg har flyttet papirkurven væk fra mit skrivebord, er der pludselig blevet plads til min kettlebell. At lave 20 swings tager ca. 30 sekunder, så dem kan du nå ret mange af i løbet af en dag.

 

Ribben

Hver gang jeg forlader kontoret – for f.eks. at hente kaffe eller gå på toilettet – skal jeg tage x antal pull-ups i den ribbe, jeg har sat over min dør. Her er det vigtigt at sætte barren lavt og kun tage et overkommeligt antal pull-ups ad gangen, så det ikke ender med at blive en sur pligt

(Jeg kan tilføje, at en dag med mange kaffemøder giver hyppige toiletbesøg, som resulterer i temmelig mange pull-ups).

Walk and talk/walk and listen

Min foretrukne bevægelse er faktisk helt almindelig gang – især i sommerperioden. Du kan indføre gang i mange forskellige situationer, her følger blot nogle få eksempler:

Under telefonopkald
Hvis du skal snakke med en kollega og du ved, samtalen vil være af længere varighed, så tag sko og headset på og snig lidt bevægelse ind samtidig.

Under Teams-møder/webinarer
Hvis du deltager i et møde eller et webinar som passiv lytter, og du ikke har behov for at følge med på en skærm undervejs, kan du også her tage headsettet i ørerne og gå en tur imens.

Når du trænger til at få renset tankerne
Får du skriveblokade eller er der en opgave, der bare driller, så snør skoene og tag en notesblok med ud i det fri. Den friske luft giver dig fornyet energi – og forhåbentlig ny inspiration.